Til de mest fantastiske stedene i vår fantastiske verden.

Afrika er den største verdensdelen etter Asia, med et landareal på 30,3 millioner km²; det er over 20 % av landmassene på jorda. Afrika strekker seg i alt 8000 km fra nord til sør med ekvator omtrent på midten og med hav på alle kanter bortsett fra ved Suezkanalen i Egypt. Klimaet er tropisk rundt ekvator og subtropisk lengst i nord og sør. Middeltemperaturen er derfor høy over hele kontinentet, men nedbørsmengden og -mønsteret varierer stort fra regnskog til ørkenområder, fra kyst til innland, fra nord til sør. CIA har estimert Afrikas samlede folketall for juli 2014 til ca. 1 126 000 000 innbyggere.[1] Afrika er dermed den tredje største verdensdelen i areal (etter Asia og Amerika), og den nest største i folketall (etter Asia). Verdensdelen har flere stater enn noe annet kontinent, med sine 48 kontinentale stater og seks øystater.

Africa var opprinnelig navnet på en romersk provins som omfattet kontinentets nordlige middelhavskyst. Etterhvert er det blitt navnet på hele kontinentet, inkludert de områdene europeerne kalte det «svarteste Afrika», som først ble vitenskapelig utforsket fra 1800-tallet av.

Kontinentet har vært hardt rammet av krig helt siden europeerne begynte å kolonisere det. Noe av grunnen har vært den måten europeerne delte opp koloniområdene på. Grunnlaget for deres grenser ble lagt «med linjal» på Berlin-konferansen fra 1884 til 1885 uten hensyn til naturlige og tradisjonelle skillelinjer. I mange tilfeller førte dette til at hele folk og stammer ble splittet mellom to eller flere land, og i andre tilfeller førte det til at to eller flere folk som i generasjoner hadde ligget i strid med hverandre havnet i samme land.

Mennesket er etterkommer av tidlige hominider som levde i det sentrale Øst-Afrika for 7 millioner år siden. De eldste menneskefunnene der er 200 000 år gamle.

Kilde: Wikipedia