Til de mest fantastiske stedene i vår fantastiske verden.

England (på engelsk uttalt /ˈɪŋglənd/) (gammelengelsk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Landets innbyggere utgjør mer enn 83 % av den totale befolkningen i Storbritannia, mens Englands fastland utgjør det meste av de sørlige to tredjedelene av øya Storbritannia og deler landegrenser med Skottland i nord og Wales i vest. Andre steder grenser England til Nordsjøen, Irskesjøen, Det keltiske havet, Bristolkanalen og Den engelske kanal.

England ble en samlet stat i år 927 og har sitt navn fra anglerne, en av de germanske stammene som bosatte seg der under det 5. og 6. århundre. Englands hovedstad er London, det største bymessige området i Storbritannia, og det største byområdet i Den europeiske union ved de fleste defineringer.

England har hatt en betydelig kulturell og rettslig påvirkning på verden. Det er opprinnelseslandet til språket engelsk og Den engelske kirke, og engelsk lov former grunnlaget for rettssystemene i mange land; i tillegg var London sentrum for Det britiske imperiet, og landet var fødestedet for den industrielle revolusjonen. England var det første landet i verden som ble industrialisert. England er hjemmet for Det kongelige vitenskapelige selskap som la grunnlaget for moderne eksperimentell vitenskap. England var verdens første moderne parlamentariske demokrati og følgelig har mange konstitusjonelle, regjerings- og rettslige nyskapninger som har hatt sin opprinnelse i England blitt adoptert av andre nasjoner.

Kongeriket England var en separat stat, medregnet Fyrstedømmet Wales, inntil 1. mai 1707, da Acts of Union resulterte i en politisk union med kongeriket Skottland for å opprette kongeriket Storbritannia.


Kilde: Wikipedia