Til de mest fantastiske stedene i vår fantastiske verden.

Nederland er et lite og tettbefolket land, med noen oversjøiske departementer i Karibien. Landet grenser til Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam, den største byen, fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Rotterdam er og en av de viktigste byene i Nederland, med den største havnen i Europa – hele tre ganger så stor som den nest største. Byen Utrecht sentralt i landet fungerer som et viktig knutepunkt, og er byen de fleste jernbanelinjer og motorveier passerer gjennom eller langs. Andre store byer er Groningen i nord, og Eindhoven i sør, som er landets femte største by, og huser blant annet elektronikkfirmaet Philips. Kommunen med flest innbyggere er Amsterdam.

Nederland tar navnet sitt fra landets flate og lave geografi, med kun 50% av arealet høyere enn én meter over havnivå.[1] De fleste områdene under havnivå er gjenvunnet land – såkalte poldere – og disse områdene utgjør ca. 17% av Nederlands totale areal. Med en befolkningstetthet på 406 mennesker per kvadratkilometer – 497 uten vann – er Nederland en av de tettest befolkede landene i verden. Kun Bangladesh, Sør-Korea, og Taiwan har både større befolkning og større befolkningstetthet. Hvis Norge hadde vært like tett befolket, ville det bodd ca 150 millioner mennesker i Norge. Hvis befolkningstettheten i Nederland hadde vært den samme som i Norge, ville det bare bodd ca 550 000 mennesker i Nederland. Nederland er uansett verdens nest største mat- og agrikultureksportør, kun slått av USA, grunnet sitt milde klima og rike jordsmonn. [2]

Kilde: Wikipedia