Til de mest fantastiske stedene i vår fantastiske verden.

Praha uttale eller Prag er hovedstaden og den største byen i Tsjekkia. Den ligger ved elven Vltava i den tidligere østerrikske provinsen Böhmen, som siden 1993 sammen med Mähren og Schlesien utgjør Tsjekkia. Siden 1992 har byens gamle sentrum stått på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bøhmen var opprinnelig et selvstendig kongerike, men gjennom forskjellige giftemål ble landet en del av habsburgernes område (se 1275). På den måten ble landet en østerriksk provins, og Praha var i høy grad en tyskspråklig og tyskkulturell by. Fremtredende tyske forfattere og diktere, som Franz Kafka og Rainer Maria Rilke, ble født i Praha.

Byens universitet, grunnlagt i 1348 av kong Karl IV, var det første universitet i Sentral-Europa.

Byen er første gang nevnt i 965 av en arabisk kjøpmann, Ibraham Ibn Jakob, som snakker om «denne vakre by av sten». Han nevner også at jøder drev handel fra sin bosetning under borgen. Før Praha ble grunnlagt, lå bebyggelsen Mezigradi (= Mellom borgene) plassert mellom elvene Vltava og Botic. I 973 ble Praha bispedømme, og i 1172 ble Judith-broen – en av de første stenbroer i Europa – bygget. Praha har gjennom historien vært sete for de tsjekkiske fyrster og kongehuset.

I dag er Praha særlig kjent for sine vakre og imponerende bygninger, som representerer alle stilarter. Byen er oppdelt i forskjellige områder: Den gamle bydel (fra 1200-tallet), Den nye bydel (fra 1300-tallet – så helt ny er den altså ikke) og Den jødiske bydel. Hradcany med sine katedraler og slottsområdet har vært sete for konger, keisere og presidenter siden det 9. århundre. Det som særlig slår en, er de mange tårn og spir som rager opp alle steder. I begynnelsen av 1800-tallet talte man dem til 103. I dag anslås antallet til å være mer enn 500.

Byens gamle sentrum er fredet som historisk område.


Kilde: Wikipedia