Til de mest fantastiske stedene i vår fantastiske verden.

Québec er en canadisk provins. Québec er muligens den mest særpregede av Canadas provinser, og er den eneste hvor fransk er eneste offisielle språk. Språklig, kulturelt, religiøst og sosialt skiller provinsen seg sterkt ut fra de øvrige provinsene.

Kilde: Wikipedia